örünmek ö‧rün‧mek işlik

[ö:rünmek]

  1. Öz saçyňy özüň örmek.

    • Sanajyk indi öz saçyny özi örünip bilýär.

  2. Özüň üçin bir zat örmek, örüp taýýarlanmak.

    • Ol özüne bir ýüň jorap öründi.


Duş gelýän formalary
  • öründi
  • örünip