örüm

[ö:rüm]

  1. Saçyň örülişi işimi.

    • Şahyr goşgynyň dowamynda saçlary dört örüm Türkmen gyzlaryny taryplaýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Enäniň çal saçlarynyň örümleri ýygyrt atam ýaňaklaryna dökülipdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Çägesow ýerlerde gazylan guýyny berkitmek üçin onuň iç ýüzüne sözen, ýylgyn ýaly agaçlar örülip edilen desga.