örülmek işlik

[ö:rülmek]

  1. Torlary biri-biriniň içinden geçirilip işilmek, örüp gutarylmak.

    • Ol gyzynyň iki örülen uzyn saçlyja kellesini sypalady. («Mydam Taýýar» gazeti)

  2. Ýörite çiş ýa-da maşyn arkaly ýüplükden, erişden we ş. m. torlanyp önüm taýýarlanmak.

  3. Biri-biriniň üstünde endigan rejelenip goýulmak.