öndemek ön‧de‧mek işlik

Birine bir işi etmekligi duýdurmak, yşarat arkaly aýtmak, habar bermek, ýola salmak, gönükdirmek.

  • Ol Poltoraskini ýeni bir gezek görerin, belki hem ony gaçmaga ündärin -- diýip oýlandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • öndeýän
  • öndeýär