öndürilmek ön‧dü‧ril‧mek işlik

[ö:ndürilmek]

Öndürip ýetişdirilmek, işlenip çykarylmak, hasyl alynmak.

 • Öndürilen harytlar köp.


Duş gelýän formalary
 • öndürildi
 • öndürilen
 • öndürilende
 • öndürilendigi
 • öndürilendigine
 • öndürilendigini
 • öndürileni
 • öndürileniň
 • öndürilenler
 • öndürilenlere
 • öndüriler
 • öndürilip
 • öndürilipdi
 • öndürilipdir
 • öndüriljek
 • öndüriljekdigini
 • öndürilme
 • öndürilmedi
 • öndürilmedik
 • öndürilmegi
 • öndürilmeginde
 • öndürilmegindäki
 • öndürilmegine
 • öndürilmegini
 • öndürilmeginiň
 • öndürilmek
 • öndürilmeli
 • öndürilmelidir
 • öndürilmese
 • öndürilmesi
 • öndürilmesinde
 • öndürilmesine
 • öndürilmesini
 • öndürilmesiniň
 • öndürilmezden
 • öndürilmezligi
 • öndürilmezliginde
 • öndürilmeýän
 • öndürilmeýändigi
 • öndürilmeýär
 • öndürilmeýärler
 • öndürilmäge
 • öndürilmän
 • öndürilmändigine
 • öndürilmändir
 • öndürilse
 • öndürilýän
 • öndürilýändigi
 • öndürilýändigini
 • öndürilýändir
 • öndürilýänleri
 • öndürilýänleriniň
 • öndürilýänligidir
 • öndürilýär
 • öndürilýärdi
 • öndürilýärler