öllemek öl‧le‧mek işlik

[ö:llemek]

Öl etmek, çyg çekdirmek, suwa ezmek, suw degdirmek.

 • Üstünde köp oýnalmakdan kä ýerleri süzülen matany suwa ölläp ýere ýazýarlar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

bogazy öllemek

seret bogaz 1

 • Bogazymyzy biraz ölläýmek gerek ekeni. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • ölledi
 • öllemegi
 • öllemek
 • öllemekde
 • öllemeklik
 • öllemeli
 • öllemeýän
 • öllemäge
 • öllesek
 • ölleýän
 • ölleýändir
 • ölleýär
 • ölleýärler
 • ölleýärsiňiz
 • öllänok
 • ölläp
 • ölläpdir-de
 • öllär