öleňlik ö‧leň‧lik

Otluk, çemenlik ýerler.

  • Ikimiz galanyň gaýraky derwesinden çykyp, selmelik, syrkynlyk öleňlik jeňňelige urup gitdik. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem öleňlik - öleňligi.