öleň1

Gidip ýatan otluk, çemenlik ýer.

  • Niliň kenaryndaky öleňlerde mal bakýardylar. (Gadymy dünýä taryhy)

öleň2

Dialektal söz Gyz çykarylanda aýdylan dört setirli goşgy.

  • Haý-haý öleň, haý öleň, haýdyr bu gün ýar-ýar; Agy-gyzyl reňbe-reň, Toýdur bu gün ýar-ýar. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)