öleň ö‧leň 1

Gidip ýatan otluk, çemenlik ýer.

 • Niliň kenaryndaky öleňlerde mal bakýardylar. (Gadymy dünýä taryhy)

öleň ö‧leň 2

Dialektal söz Gyz çykarylanda aýdylan dört setirli goşgy.

 • Haý-haý öleň, haý öleň, haýdyr bu gün ýar-ýar; Agy-gyzyl reňbe-reň, Toýdur bu gün ýar-ýar. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)


Duş gelýän formalary
 • öleňde
 • öleňden
 • öleňi
 • öleňler
 • öleňlerde
 • öleňlerden
 • öleňlere
 • öleňleri
 • öleňli
 • öleňlik