ölşük

  1. Biri-biriňi öldürmeklik prosesi, gan döküşikli uçuş, pyçaklaşmaşlyk, gyrlyşyk.

    • Ölşükden üç gün geçensoň, işikdäki yzy nirden tapjak. («Sowet Türkmenistan» gazeti)

  2. Dawa-jenjel, basa-bas, dawalaşyk jenjel.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ölşük - ölşügi.