ölşük öl‧şük

  1. Biri-biriňi öldürmeklik prosesi, gan döküşikli uçuş, pyçaklaşmaklyk, gyrlyşyk.

    • Ölşükden üç gün geçensoň, işikdäki yzy nirden tapjak. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  2. Dawa-jenjel, basa-bas, dawalaşyk jenjel.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ölşük - ölşügi.


Duş gelýän formalary
  • ölşügem
  • ölşügi
  • ölşügiň
  • ölşük-de
  • ölşükden