ökdelemek ök‧de‧le‧mek işlik

 1. Ökde bolmak, öz hünäriňi artdyrmak, käriň we s. m. tärini ele almak, tejribäň artdyrmak, bir zady gowy bilmek, ussat bolmak, türgenleşmek.

  • Ol türkmen diline ökdeläpdir. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Göçme manyda Güýjäp ugramak, üstün çykyp başlamak.


Duş gelýän formalary
 • ökdeledi
 • ökdeledigiçe
 • ökdeledik
 • ökdeledim
 • ökdelemek
 • ökdeleýär
 • ökdelän
 • ökdeläp
 • ökdeläpdi
 • ökdeläpdir
 • ökdelär