ökdelemek işlik

  1. Ökde bolmak, öz hünäriňi artdyrmak, käriň we s. m. tärini ele almak, tejribäň artdyrmak, bir zady gowy bilmek, ussat bolmak, türgenleşmek.

    • Ol türkmen diline ökdeläpdir. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  2. Göçme manyda Güýjäp ugramak, üstün çykyp başlamak.