öjükmek ö‧jük‧mek işlik

[ö:jükmek]

Birine bolan öjüň artmak, gaharyň güýjemek, görübilmezçiligiň, hyjuwyň artmak, öjeşmek.

 • Ol barha öjügip başlardy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem öjükmek - öjügýär, öjüger, öjügipdir.


Duş gelýän formalary
 • öjügen
 • öjügende
 • öjügenligi
 • öjügerdi
 • öjügibem
 • öjügip
 • öjügipdi
 • öjügiň
 • öjügýän
 • öjügýändigini
 • öjügýärdiler
 • öjükdi
 • öjükdim
 • öjükme
 • öjükmegine
 • öjükmek
 • öjükmäge
 • öjükmäniň