öjügişmek ö‧jü‧giş‧mek işlik

[ö:jügişmek]

Bir biriňe hyjuwyň artmak, öçli bolmak, bir-biriňe görübilmezçiligiň artmak.

  • Siz hem bular bilen öjügişmäň! Eger öjügişseňiz, olary özüňizden daşlaşdyrarsyňyz. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • öjügişip
  • öjügişmäň
  • öjügişseňiz