ögi ö‧gi

[ö:gi]

Ýürek bulanyp gaýtarasyň gelmeklik, ögemek islegi peýda bolýan ýagdaý.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem ögi - ögüde, ögüler, ögüsi.