ögemek ö‧ge‧mek işlik

[ö:gemek]

Ýürek bulanyp, düwnüp gaýtarasyň gelmek.

  • Bokurdagyna çigit gabygy gidip, ögäp tas melamat bolupdy. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • ögedi
  • ögeme
  • ögemek
  • ögemezden
  • ögeýär
  • ögeýärdi
  • ögäp
  • ögärdi