öňki-öňkülik

Öňküsi ýaly, hemişekisi ýaly, şol bir boluşdalyk.

  • Bu iki täze adamyň ýelleri ýatyşansoň, ýene-de öňki-öňkülik başlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem öňki-öňkülik - öňki-öňküligi.