öýme-öý

Ýeke-ýekeden, öýleriň hemmesine, öýleriň baryna, birin-birin, gapyma-gapy.

  • Özüniň önüp-ösen obasyny hut şu gün birinji gerek görýän ýaly, ony öýme-öý gözden geçirdi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)