öýkesiz sypat

Öýke-kine saklamaýan, öýkeli däl, kinesiz.

  • Açyk gök ýüzünde guşlar jürleşip, Dostlukda öýkesiz, kinesiz saýraýar. (R. Seýidow, Bagtlylar)