öýkeli sypat

Birinden öýke-kine edýän, kine saklaýan, birinden göwni galan, kineli.

  • Ol öýkeli gözleri bilen meniň ýüzüme seretdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • öýkelem
  • öýkelidigi
  • öýkelidigini
  • öýkelilik
  • öýkelim
  • öýkeliräk