öýkeletmek işlik

Birini öýkeli ýagdaýda goýmak, biriniň göwnüne degmek, öýke-kine etdirmek.

 • Aýnany gabanjaňlyk atyna mündiren, ynjydan, Artykdan öýkeleden, elbetde, şol ýagdaýdyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Biderek zat üçin öýkeletmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem öýkeletmek - öýkeledýär, öýkeleder, öýkeledipdir.


Duş gelýän formalary
 • öýkeleden
 • öýkeledenem
 • öýkeledip
 • öýkelediň
 • öýkeledäýmesin
 • öýkeletdi
 • öýkeletdim
 • öýkeletjekdigini
 • öýkeletmek
 • öýkeletmeli
 • öýkeletmäň