öýkelek

Sähelçe zat üçin öýkeleýän, az zat üçin öýke-kine edýän, sähel zady göwnüne alýan, ynjyk.

  • Bu şeýle bir öýkelekdir welin, heý, sen goýa! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Öýkelek çaga.

  • Öýkelek oglan.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem öýkelek - öýkelegi.