öýkünjeň

 1. Bir zady bir nusga boýunça edýän, bir nusga meňzetmegi başarýan.

 2. Başga biriniň bolşuny hut özi ýaly etmegi oňarýan, öýkünmegi ökde başarýan.

  • Öýkünjeň bu çopanyň repertuary biçak uly ekeni. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Öýkünjeň adam.

  • Öýkenjeň masgarabaz.


Duş gelýän formalary
 • öýkünjeňleri
 • öýkünjeňligi
 • öýkünjeňligidir
 • öýkünjeňlik