öýkünibermek işlik

Öýkünmäge başlamak, öýkünmäge dowam etdiribermek.

  • Gürrüň edip oturana öýkünübermek.