öýkündirmek işlik

  1. Birine ýa-da bir zada öýkünmegi mejbur etmek, bir nusga boýunça meňzeş etdirmek.

  2. Biriniň hereketine, sözüne meňzetdirmek.

    • Bagşynyň agzyna öýkündirmek.


Duş gelýän formalary
  • öýkündirmek