öýjük at

 1. Kiçijik-kiçijik çukurjyk.

 2. Biologiýa Janly organizmiň gurluşynyň protoplazma. Ýadro we daşky perdeden ybarat iň sada birligi.

  • Köp wagtlap uklamazlyk beýniniň nerw öýjükleriniň ejizlemegine eltýär. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Kelemiň saralan ýapraklarynyň öýjüklerine üns beriň! («Pioner» žurnaly)

 3. Bir zadyň merkezi, jemlenen ýeri, jümmüşi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem öýjük - öýjügi.

arynyň öýjügini gorjamak

seret ary


Duş gelýän formalary
 • öýjüge
 • öýjügi
 • öýjügidir
 • öýjügimi
 • öýjüginde
 • öýjüginden
 • öýjügindäki
 • öýjügine
 • öýjügini
 • öýjüginiň
 • öýjügiň
 • öýjükde
 • öýjükden
 • öýjükdir
 • öýjükdäki
 • öýjükler
 • öýjüklerde
 • öýjüklerden
 • öýjüklerdir
 • öýjüklerdäki
 • öýjüklere
 • öýjükleri
 • öýjükleridir
 • öýjüklerin
 • öýjüklerinde
 • öýjüklerinden
 • öýjüklerindäki
 • öýjüklerine
 • öýjüklerini
 • öýjükleriniň
 • öýjükleriniňki
 • öýjükleriň
 • öýjükleýin
 • öýjükli
 • öýjüklidir
 • öýjüklige
 • öýjükligi
 • öýjükliginde
 • öýjükligine
 • öýjükliginiň
 • öýjükligiň
 • öýjüklik
 • öýjüklikde
 • öýjükliler
 • öýjüklilerde
 • öýjüklilere
 • öýjüklileriň
 • öýjüklilige
 • öýjükliligi
 • öýjükliligine
 • öýjükliligini
 • öýjükliliginiň
 • öýjüklilik
 • öýjüksiz
 • öýjüksizler
 • öýjüksizlere