öçürtmek işlik

 1. Ýanmasyny bes etdirmek, söndürmek.

  • Ojakdaky ody öçürtmek.

 2. Bir zadyň ýöremesini saklatmak, ýatyrmak, duruzmak.

  • Işläp duran motory öçürtmek.

 3. Süpürdip aýyrtmak, bozdurmak.

  • Tagtada ýazylan hatlary öçürtmek.

 4. Üstünden çyzdyrmak, çyzyk çekdirtmek.

  • Gaty gitme, spisokdan adyňy öçürderin. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gaty gitseň, beýlekileriňi hem öçürderin. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem öçürtmek - öçürdýär, öçürder, öçürdipdir.