öçürilmek işlik

  1. Ýanmagy bes etdirmek, söndürilmek.

    • Ýatylandan soň çyralar öçürilýär.

  2. Sürtülip aýrylmak bozulmak (hal, tekst, we ş. m. hakda).

  3. Üstünden çyzyk çekilmek.

    • Bu goşgynyň soňky iki setiri öçürilipdir.