öçürilmek işlik

 1. Ýanmagy bes etdirmek, söndürilmek.

  • Ýatylandan soň çyralar öçürilýär.

 2. Sürtülip aýrylmak bozulmak (hal, tekst, we ş. m. hakda).

 3. Üstünden çyzyk çekilmek.

  • Bu goşgynyň soňky iki setiri öçürilipdir.


Duş gelýän formalary
 • öçürildi
 • öçürilen
 • öçürilende
 • öçürilenden
 • öçürilendigini
 • öçürilendir
 • öçürilenine
 • öçürilensoň
 • öçürilerdi
 • öçürilip
 • öçürilipdi
 • öçürilipdir
 • öçürilme
 • öçürilmedik
 • öçürilmegi
 • öçürilmeginde
 • öçürilmeginden
 • öçürilmegine
 • öçürilmegini
 • öçürilmeginiň
 • öçürilmeleriň
 • öçürilmelidir
 • öçürilmeseler
 • öçürilmesi
 • öçürilmesinde
 • öçürilmesinden
 • öçürilmesine
 • öçürilmesini
 • öçürilmezinden
 • öçürilmäge
 • öçürilmän
 • öçürilmändigini
 • öçürilýän
 • öçürilýändigi
 • öçürilýär