öçüşmek işlik

  1. Birneme sönmek, biraz sönüşmek, sönşüp başlamak.

    • Pejiň ody öçüşipdir.

  2. Biraz solmak, solgun bolmak, birneme reňki soluşmak.

    • Reňki öçüşen geýim.

  3. Güýji azalmak, howry gaçyp başlamak.

    • Günüň howry biraz öçüşipdir. («Pioner» žurnaly)

  4. Göçme manyda Peselmek, ýatyşmak, aýrylyşmak.