öç öç at

[ö:ç]

 1. Birinden bolan ar, birine bolan gahar-gazap duýgusy.

  • Taýýardy ol şol zaman, Şol kasam, şol öç bilen. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Söweş bilen geçdi gyş bilen ýardan, Ýüreginde öji joşduryp diňe. (K. Işanow, Watan üçin)

 2. Duşmanlyk, terslik, jetlik.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar. Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem öç - öjüm, öjüň.

öç almak

Birinden ar almak hem aryňy almak üçin birine ýamanlyk etmek.

 • Adamlaryň ýüreginde faşist-ganymlardan öç almak hyjuwy joşdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • öji
 • öjünden
 • öjüň
 • öçden
 • öçdi
 • öçdügem
 • öçdügimi
 • öçdüm
 • öçdümi
 • öçdümikä
 • öçdüň
 • öçlerine
 • öçli
 • öçlimden
 • öçliňe
 • öçlüdi
 • öçlüler
 • öçlülerde
 • öçlülere
 • öçlüleri
 • öçlülerimiz
 • öçlülerimizem
 • öçlülerinden
 • öçlülerine
 • öçlüleriniň
 • öçlüleriň
 • öçlüligi
 • öçlüligini
 • öçlülik