çytylmak işlik

Gaýgyly ýa-da pikirli görnüşe girip, maňlaýy, ýüzi, gaşy ýygrylmak.

  • Onuň gahary gelip, ýüzleri çytylýardy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)