çytyk

Gaýgyly ýa-da pikirli görnüşde maňlaýy, ýüzi, gaşy ýygryk.

  • Onuň ýüzi salyk, gaşlary çytykdy. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çytyk - çytygy.

çytyk howa

seret howa

  • Ertiriň garalýan çytyk howasy ýagşyň alamatyny berýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)