çyrpym

Gowaça we ş. m. ekinleriň ujuny çyrpmak işi.

  • Pagtadan ýokary hasyl almak üçin, ekişini, çyrpymyny wagtynda berjaý etmeli. (B. Gurbanow, Duşuşyk)