çyrpdyrmak1 işlik

Ujundan, ýokarsyndan kesdirmek, kesdirip aýyrtmak.

  • Üzüm çybyklarynyň ujuny çyrpdyrmaly.

çyrpdyrmak2 işlik

Ýuwlan kiri ahyrky gezek arassa suwa sokup çykartmak, batyrmak.