çyrmamak işlik

Bir zadyň daşyna çolamak, orap almak.

  • Gyzgyn ýüreginiň daşyny çyrmap alan söýginiň ýüpek tarlaryny çözmek isledi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)