çyrşamak işlik

  1. Degrip, çalyp hapalamak.

    • Gawunyň şiresini köýnegiňe-de çyrşapsyň.

  2. Göçme manyda Çalyp suwamak, suwag çekmek.

    • Tamyň diwarynyň kerpiçleri görnüp durmasyn! -- diýip, özüm çyrşap çykdym.

  3. Göçme manyda Hat ýazmak.