çyrşak

Çyrşalan hapa, kir.

  • Owadan gyzlara eleşan eşikler geýdirip, ýüzlerini çyrşak saklamaly diýýärdiler.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çyrşak - çyrşagy.


Duş gelýän formalary
  • çyrşaga
  • çyrşagy
  • çyrşagyndan
  • çyrşagyny
  • çyrşakdyr
  • çyrşaklary
  • çyrşakly
  • çyrşaklygyny