çynarlyk

[çyna:rlyk]

Çynar agajynyň köp ösüp oturan ýeri.

  • Jülge giden çynarlykdy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çynarlyk - çynarlygy.