çylpyklamak işlik

Göze iriňli şepbeşik ýygnanmak, gözde çylpyk emele gelmek.

  • Çylpyklan gözlerini eljagazy bilen owkalaşdyrdy-da, ýüzüni gapdala sowdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)