çylşyrymlylyk at

Düşünmesi, işlemesi bulaşyklyk, çolaşyklyk.

  • Ine, çylşyrymlylygyň düýp sebäbi-de şundady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çylşyrymlylyk - çylşyrymlylygy.