çykarynmak işlik

  1. Içinden daşyna çykaryp almak, özüň üçin çykarmak.

    • Haltadan gawun çykarynyp, iýmäge oturdy.

  2. Egniňden aýyrmak, egin-başyňy çykarmak.