çygjarmak işlik

[çy:gjarmak]

Birneme der gelmek, çala derlemek.