çygşyldatmak işlik

Çygşyldyly ses çykarmak, çygyş-çygyş edip çala seslendirmek.

  • Durdy aga hatda çöpleri hem çygşyldatmazlyga çalyşýardy. (J. Akyýew, Mergeniň ogly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çygşyldatmak - çygşyldadýar, çygşyldadar, çygşyldadypdyr.