çyg at

[çy:g]

  1. Yzgar, nem.

    • Bede birneme çyg çekipdir.

  2. Bedenden çykýan der.

    • Jemal çäýnegini ýarpydan aşyrandan soň, ýygyrt atan maňlaýynda çyg göründi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  3. Ygal, ýagyş.