çydamlylyk at

  1. Agyra ýa-da başga zada dözümlili.

  2. Peýdalanmaga we ulanmaga berklik, durumlylyk, dözümlilik.

  3. Sabyrlylyk, takatlylyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çydamlylyk - çydamlylygy.