çuwalgyz

[çuwalgy:z]

Atasy öýüne ilkinji gezek gaýtarylyp gelen ýaş gelin, gaýtarma.

  • Sen ähli çuwalgyzlarymyzy gaýtardyň. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)