çuw

«Örän, gaty» sözleriniň manysynda ulanylýan güýçlendiriji kömekçi.

  • Çuw ak dişleri iridi. (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem çuw - çuwum, çuwuň.