çukanaklyk

Çukanagy köp ýer, çukanakly ýer, tutuş çukanak bolup ýatan ýer.

  • Ýol aňryk gitdigeçe zaýalanyp, çukanaklyga öwrülýär.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çukanaklyk - çukanaklygy.