çukanak

  1. , çukur (ýer hakda).

    • Arabanyň tigirleri çukanaklara girende larkyldap, Batyr agany batly-batly silterleýär.

  2. Göçme manyda Içine gidip duran, çukur (göz hakynda).

    • Onuň öçüşen çukanak gözlerinde mekirlik we arjaňlyk duýulýardy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çukanak - çukanagy.