çugutmak işlik

Üşäp ýa-da başga bir sebäbe görä pugta ýygrylmak, düýrükmek, ýygrylyp oturmak.

  • Bassyrmalaryň aşagynda, ahyrlaryň içinde, alynky otaglarda, käbirleri çugudyp, käbirleri serrelip, pişik ýaly myrlaşyp ýatyrdylar. (N. W. Gogol, Eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çugutmak - çugudýar, çugudar, çugudypdyr.