çugdumlanmak işlik

  1. Bir ýere rejeli üýşürilmek, üýşürilip goýulmak.

    • Bu agaçlar gowy çugdumlanyp goýlupdyr.

  2. Göçme manyda Örän ykjamlanyp düýrülmek, kibtiňi gysyp pugta düýrükmek.

    • Elguşuň ýumruk ýaly gara daş bolup, çugdumlanyp barşyna tomaşa etdi. (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)