çozmak işlik

 1. Hüjüm etdirmek, üstüne dökülmek.

  • Eziz Tejen şäherine Allaýar han bilen bile çozdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Onuň bu gije ýa ertir şähere çozjagy-da şübhesizdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Bir süri bolup bir ýere eňmek, bir zada topulmak, bosmak.

  • Goýunlar suwa çozdy.

 3. Göçme manyda Köpçilik bolup bir işe girişmek.

  • Üzüme çozýan serçeleri, sarlary sapanladylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem çozmak - çozdum, çozduň, çozupdyr.